• Creator institute of Designer

Welcome to CREATIVE FASHION EVE-2016

  Theme Name
  GOTHIC:
  Designer Name
  Bansri chanchad-Surbhi lakhani -Akruti sanepara-Kajal kathiriya
  Contact No
  9727221212
  Email
  surat.cid@gmail.com
  Award
  N
  Theme Name
  BENEATHTHE BLUES:-
  Designer Name
  kinjal khichadiya-Vaneshri khichadiya-Shradhha gevariya-Archana moradiya-Payal gondali
  Contact No
  9727221212
  Email
  surat.cid@gmail.com
  Award
  N
  Theme Name
  PUNK
  Designer Name
  - Purvi Borad. - Jemisha viradiya. - Krupa Paghdal. - Dilip Dudhat.
  Contact No
  9727221212
  Email
  cidsurat@gmail.com
  Award
  N